راهنما / memes.ir / سوالات عمومی
این سایت چیست و به درد چه کسانی می خورد؟

شاید کلمه Meme  براتون آشنا باشد شاید هم نه. حتما تو سایت ها یا  شبکه های اجتماعی عکس هایی را دیده اید که یک یا چند متن در آنها نوشته شده است.. یک تصویر گویا تر از متن هست و وقتی متن مورد علاقه شما هم در عکس اضافه میشود می تواند  بهتر و سریعتر منظور شما را برساند. هر کسی می تواند از این سیستم استفاده کند یا صرفا برای جنبه تفریح و یا انتقال مطلب به صورت متن و تصویر با هم.