راهنما / memes.ir / شروع کار با Meme
ویرایش پیشرفته عکس جیست؟

اگه متن  یا متونی که می خواهید روی عکس بنویسید نباید در بالا و پایین عکس باشند از این گزینه استفاده کنید. فقط  کافیست که بر روی قسمتی از عکس که می خواهید متن نوشته بشود کلیک کنید و متن خودتان را بنویسید . از ابزارهای  مشخص شده هم برای بزرگ کردن، کوچک کردن، تغییر فونت و تغییر رنگ متن های خودتان به صورت مجزا استفاده کنید و در نهایت از دکمه "ساخت" برای ساخت تصویر مورد نظر استفاده کنید.