راهنما / memes.ir / شروع کار با Meme
چگونه یک متن بر روی یک عکس شخصی که در کامپیوتر هست، قرار دهیم؟

با استفاده از دکمه "استفاده از عکس شخصی"  عکس خودتان را آپلود کنید. حالا می توانید دقیقا به روش های بالا، روی عکس متن های خودتان را قرار بدهید.