راهنما / 7box.ir / اطلاعات تکنیکی
چه عکس هایی را می توانیم ارسال کنیم؟

امکان ارسال انواع عکس ها با فرمت های پرکاربرد در این سیستم  وجود دارد. سایز عکس اهمیتی ندارد زیرا توسط سیستم به صورت خودکار فشرده می شود.