راهنما / 7box.ir / سوالات عمومی
چرا بعد از زدن دکمه ارسال ، عکس و یا کلیپ ارسال نمی شود؟

در صورتیکه از لینک برای ارسال عکس و یا کلیپ استفاده می کنید، از معتبر بودن لینک اطمینان حاصل نمایید. در باره کلیپ، حداکثر حجم 5 مگابایت را در نظر گرفته و در مورد عکس، از تصاویری با فرمت های پر کاربرد استفاده نمایید. در تمام مراحل پیغام هایی در مورد ایراد به وجود آمده نمایش داده می شود.