راهنما / 9box.ir / شروع کار با 9box
در "صفحه من" چه امکاناتی وجود دارد؟

نمایش تمام پست های ارسالی، پست هایی که به آنها امتیاز داده اید، پست هایی که بر روی آن ها کامنت گذاشته اید و آنهایی را که به لیست مورد علاقه های خود اضافه کرده اید، در این صفحه انجام می شود. این صفحه عمومی است و هر شخصی امکان بازدید از این صفحه را دارد.