راهنما / randomset.ir / شروع کار با Randomset
در چه مواردی می توانیم از این سایت استفاده کنیم؟

به دست اوردن انواع داده تصادفی در کمترین زمان ممکن.
ساخت مجموعه داده های تصادفی از داه های شخصی خودتان در کمترین زمان ممکن.
آشنایی اولیه با انواع بازی ها، مناطق جغرافیای، اشخاص و اماکن معروف، اسامی و کلمات متفاوت و ...