راهنما / aurl.ir / سوالات عمومی
این سایت چیست و به درد چه کسانی می خورد؟

این سایت برای کوتاه کردن آدرس های اینترنتی می باشد. وقتی یک آدرس طولانی داشته باشید ارسال آن سخت و زمانبر هست و اگر بخواهید آن ها را در شبکه های اجتماعی، وبلاگ، سایت و..  استفاده کنید کوتاهتر بودن مزیت به حساب می آید هم به خاطر ظاهر کوتاه هم به خاطر خواندن و تایپ ساده تر و... .هر شخص که حداقل به یک بار اشتراک گذاشتن لینک نیاز داشته باشد هم به صورت معمول هم در مواردی مانند بحث کسب وکار، می تواند از این ابزار استفاده نماید .