راهنما / aurl.ir / شروع کار با Aurl
امنیت لینک به اشتراک گذاشته شده به چه صورت تامین می شود؟

برای اطمینان از اینکه فقط افرادی که شما آنها را تائید کرده اید به لینک شما دسترسی داشته باشند، کافیست برای لینک خود از قسمت مشخص شده یک رمز انتخاب کنید و این رمز را فقط در اختیار افراد مورد اعتماد خود قرار دهید. ضمنا می توانید از حالت ‘یک بار مصرف’ استفاده کنید که در این صورت لینک شما بعد از اولین بازدید، به صورت خودکار از سیستم حذف شده و امکان مشاهده مجدد آن وجود ندارد.