راهنما / 9pic.ir / شروع کار با 9pic
در چه مواردی می توانیم از این سایت استفاده کنیم؟

اشتراک یک عکس با  شخصی دیگر.
استفاده از لینک کوتاه به جای عکس در شبکه های اجتماعی و سایت و وبلاگ.
ذخیره عکس شخصی در سیستم به همراه رمز که هیچ کس دیگر امکان بازدید از آن را نداشته باشد.