راهنما / colorland.ir / سوالات عمومی
این سایت چیست و به درد چه کسانی می خورد؟

هدف این سایت برطرف کردن نیازهای تمام افراد در زمینه رنگ می باشد. در صورتیکه به هر نحوی با رنگ و ترکیبات رنگی در ارتباط هستید، این سایت می تواند یک مرجع بزرگ و معتبر در این زمینه باشد.