چگونه یک متن بر روی یک عکس شخصی که در کامپیوتر هست، قرار دهیم؟


با استفاده از دکمه "استفاده از عکس شخصی"  عکس خودتان را آپلود کنید. حالا می توانید دقیقا به روش های بالا، روی عکس متن های خودتان را قرار بدهید.