تگ چیست و چه کاربردی دارد؟


برای یافتن هر چه بهتر پست ها، افزودن تگ ها به آنها یکی از راه های متداول است که با جستجوی تگ مورد نظر خود به راحتی به متن هایی که دارای این تگ هستند دست پیدا می کنید ضمنا لیست تگ های پر استفاده در صفحه اول نمایش داده شده است.