چه کسانی امکان استفاده از این ابزار را دارند؟


تمام افرادی که به اینترنت دسترسی دارند حتی اگر عضو خانواده Allinone  نباشند.