چرا وقتی آدرس را وارد می کنیم، "کد مورد نظر موجود نمی باشد" نمایش داده می شود؟


دو دلیل رایج برای نمایش این پیغام وجود دارد.
آدرس وارد شده اشتباه است.
آدرس وارد شده یکبار مصرف بوده که بعد از بازدید اول خود به خود از سیستم حذف شده و امکان نمایش مجدد وجود ندارد.