چگونه می توانیم اطلاعات کامل تری در مورد هر پترن بدانیم؟


در لیست پترن ها بر روی ‘ نمایش جزئیات ’  کلیک نمایید تا اطلاعات تکمیل تری را پیدا کنید و می توانید با تغییر در هر رنگ استفاده شده در پترن، آن پترن را شخصی سازی کنید.