چگونه می توانیم اطلاعات کامل تری در مورد هر دیزاین بدانیم؟


در لیست دیزاین ها بر روی ‘ نمایش جزئیات ’  کلیک نمایید تا اطلاعات تکمیل تری را پیدا کنید . رنگ مورد نظر را از ابزار در اختیار قرار داده شده انتخاب کنید سپس بر روی ناحیه مشخص شده کلیک نمایید.