دورنگی کردن عکس (DuoTone) چیست؟


در این بخش می توانید عکس خود را دورنگی کنید مثلا به جای سیاه و سفید کردن عکس، آن را به عکس قرمز و آبی تبدیل کنید.