آیا امکان گزارش سو استفاده از امکانات سایت وجود دارد؟


بله. در صورتیکه هر گونه سوء استفاده از امکانات سایت را مشاهده کردید با استفاده از  2Sup.ir  می توانید آن را به ما گزارش دهید.