آیا این بخش با بخش خدمت سربازی که در سایت StackParty.ir هست، تفاوتی دارد؟


سایت مت شمار یکی از سایت های Allinone.ir  می باشد و سایت StackParty.ir  هم یکی دیگر از سایت های این مجموعه است که کاربران جواب سوال های خودشان را در این سایت پیدا می کنند. برای سادگی استفاده از این مجموعه و راحتی کاربران، همان بخش "خدمت سربازی" که در سایت  StackParty.ir وجود دارد در سایت مت شمار هم نمایش داده می شود و تمام سوال ها و جواب ها در هر دو سایت وجود دارند و قابل مشاهده هستند.

 

enlightened سوال و جواب :  استک پارتی