تفاوت مخفف ها با فرهنگ لغت سربازی چیست؟


بخش مخفف ها همونجوری که از اسمش مشخص هست مخفف یک کلمه هست مثلا " نزاجا "که مخفف کلمه " نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران" است ولی بخش فرهنگ لفت سربازی کلماتی هستند که بین سربازان رواج دارد مثل " پدر خدمتی"و  "ساچمه پلو" و ...