تیکت پشتیبانی چیست و چگونه می توانیم آن را ثبت کنیم؟


در صورتیکه به هر مورد و یا مشکلی برخوردید از طریق ارسال تیکت پشتیبانی به سایت، پرسنل بخش مربوطه تا زمان برطرف شدن مشکل با شما در ارتباط خواهند بود تا در نهایت یک تجربه خوب از سایت های مورد نظر خود را داشته باشید.