محتوای سایت چگونه تهیه شده اند؟


برای آماده سازی محتوای سایت مت شمار از منابع و روش های مختلفی استفاده شده است تا مجموعه ی کامل و جامع و در عین حال رو به رشدی برای تمام سربازان و خانواده های آنها فراهم شود. برخی از این اطلاعات از اینترنت گردآوری شده، برخی توسط افرادی که دوره سربازی خود را پشت سر گذاشته اند، تولید شده و برخی از این مطالب بر اساس سوالات و درخواست های سربازان از مت شمار در شبکه های اجتماعی ساخته شده است.