معیار تولید مقالات آموزشی چیست؟


در تولید مقالات آموزشی مهمترین معیار نیاز سربازان  در دوره آموزشی خدمت سربازی می باشد. یعنی سعی شده است به مقالاتی پرداخته شود که عزیزانی که در شرف رفتن به خدمت سربازی هستند و سربازانی که تاره به دوره آموزشی رفته اند جواب سوال های خود را در مقالات مت شمار پیدا کنند.
در به روز رسانی های بعدی سایت، مقالاتی مفید برای همه سربازان در نظر گرفته شده است که به صورت تدریجی به روز رسانی می شوند.