چه کسانی امکان استفاده از این سایت را دارند؟


تمامی افرادی که به اینترنت دسترسی دارند حتی اگر در Allinone.ir  حساب شخصی ندارند. الیته در صورتیکه با حساب شخصی خود در این سایت تیکت پشتیبانی ثبت کنید از امتیازات بیشتری نسبت به تیکت بی نام بهره مند می شوید.