چگونه از چوب خط خودمان پرینت بگیریم؟


برای پرینت گرفتن از چوب خط، کافیست روی دکمه "پرینت" در پایین چوب خط کلیک کنید. شما می توانید بالای صفحه اصلی سایت اطلاعات خود شامل نام و نام خانوادگی، ارگان خدمتی و درجه خدمتی خود را وارد کنید تا پرینت شما با اطلاعات خود شما کامل شود.