این سایت چیست و به درد چه کسانی می خورد؟


گاهی اوقات نیاز داریم داده های تصادفی بدون هیچ قانون و قاعده ای داشته باشیم. این سایت با مجموعه بزرگی از داده های تصادفی یک راهکار سریع و ساده در اینگونه مواقع هست.