این سایت چیست و به درد چه کسانی می خورد؟


مدیریت آنلاین پروژه های کوچک و بزرگ به راحتی و به صورت آنلاین.تعرف کار، تعریف تیم، تعریف پروژه، مشخص نمودن مراحل پروژه، ارتباط بین اعضای پروژه و بسیاری امکانات دیگر مانند ساخت چک لیست، ساخت نوت و ... از جمله امکانات سایت می باشند. تمام افرادی که به نوعی با انواع پروژه ها در ارتباط هستند مانند تیم های دانشجویی، تیم های استارتاپی، تیم های دوستانه، تیم های شرکتی و ... می توانند بیشترین استفاده را از این سایت داشته باشند.