این سایت چیست و به درد چه کسانی می خورد؟


این سایت برای به اشتراک گذاشتن عکس می باشد. وقتی یک عکس دارید و می خواهید  با دوستان، خانواده، همکاران و ... به اشتراک بگذارید می توانید از این ابزار استفاده کنید .