چرا تصویر کداعتبارسنجی نمایش داده نمیشود؟


وجود این مشکل ممکن است به دلیل کندی اینترنت یا لود نشدن کامل صفحه باشد. معمولا با  فشردن همزمان دکمه های  Ctrl  و F5  این مشکل برطرف می شود.