چه عکس هایی را می توانیم به اشتراک بگذاریم؟


در استفاده از این سیستم هیچ محدودیتی در نوع عکس وجود ندارد. لذا از اشتراک گذاری عکس های حجیم خودداری نمایید زیرا به دلیل بزرگ بودن اندازه عکس ها امکان هنگ کردن مرورگر یا آپلود نشدن آنها وجود دارد.