چه کسانی امکان استفاده از این ابزار را دارند؟


تمام افرادی که به اینترنت دسترسی دارند، البته برای کوتاه کردن لینک احتیاج به ورود به حساب کاربری در Allinone.ir  می باشد.