چگونه می توانیم متن خود را به اشتراک بگذاریم؟


کافیست متن خودتان را وارد کنید و یکی از انواع نوع دسترسی ها رو انتخاب کنید. حتی می توانید جهت متن خودتان را هم انتخاب کنید مثلا متن انگلیسی به صورت چپ چین راحت تر خوانده میشود و متن فارسی به صورت راست چین.  بعد از کلیک دکمه مربوطه، کد اعتبار سنجی را وارد کنید. لینک شما آماده است.