چگونه گروه را ویرایش کنیم؟


در حال حاضر فقط امکان ویرایش نام گروه می باشد که با کلیک کردن بر روی علامت ویرایش در کنار نام گروه این کار انجام می شود.