چگونه یاداشت را حذف کنیم؟


با کلیلک بر روی دکمه "حذف یادداشت" در زمان مشاهده آن و یا با کلیک بر روی دکمه ضربدر، می توانید آن یادداشت را حذف کنید.