Qr چیست و چه کاربردی دارد؟


برای استفاده سریعتر و راحتتر در دستگاه هایی مانند موبایل، کد Qr  هر لینک نمایش داده می شود که با استفاده از یک Qr Scanner  می توان مستقیما به متن نمایش داده شده دسترسی پیدا کرد.