Qr چیست و چه کاربردی دارد؟


برای استفاده سریعتر و راحتتر در دستگاه هایی مانند موبایل، کد Qr  هر لینک نمایش داده می شود که با استفاده از یک Qr Scanner  می توانید مستقیما به عکس نمایش داده شده دسترسی پیدا کنید.