اخبار به روز رسانی جدید – 14000623 stackparty.ir

در این به روز رسانی بنا بر درخواست کاربران سایت استک پارتی، دو بخش جدید به بخش های موجود اضافه شد. بخش "فیلم و سریال" و بخش "کتاب و مجله" دو بخش جدیدی هستند که توسط کاربران در سایت 4idea.ir  پیشنهاد داده شده است.

علاوه بر این، در نسخه قبلی سایت، از بین تمام بخش های موجود، تعداد 10 بخشی که بیشترین طرفدار را داشته است، نمایش داده می شد که در این به روز رسانی، این تعداد 8 بخش شده است و 2 بخش جدیدی که به سایت اضافه شده در ابتدای همین لیست نمایش داده می شود.

شما هم می توانید پیشنهادات خود را در سایت 4idea.ir با ما در میان بگذارید.

ثبت نظر جدید