اخبار به روز رسانی جدید – 14000720 stackparty.ir

در این به روز رسانی بنا بر درخواست کاربران سایت استک پارتی، بخش جدید "ورزش" به بخش های موجود اضافه شد که توسط کاربران در سایت 4idea.ir  پیشنهاد داده شده است.

از این پس می توانید سوالات خود در زمینه ورزش را در سایت استک پارتی بپرسید و در جواب دادن به سوالات دیگران مشارکت نمایید.

شما هم می توانید پیشنهادات خود را در سایت 4idea.ir با ما در میان بگذارید.

ثبت نظر جدید