اخبار غیر فعال شدن سایت - 13990726 aurl.ir

 

متاسفانه به دلیل سوءاستفاده برخی از کاربران از امکانات و ویژگی های این سایت در جهت انجام عملیات فیشینگ، تیم آل این وان به ناچار و بر اساس اصل حفظ امنیت کاربران اینترنت و تعهد در برابر ایجاد فضایی امن و قابل استفاده برای تمامی کاربران، به صورت موقت سایت را از دسترس خارج می کند.
 

تاریخ فعالیت مجدد سایت، در بخش اخبار سایت 2sup.ir اعلام می شود.

نظر های کاربران
ثبت نظر جدید