چگونه چند ابزار را روی یک محتوا اعمال کنیم؟


در لیتب گزینه های "بارگذاری" و "ذخیره" در ابزار ها اضافه شده است که به کاربر اجازه می دهد که نتیجه اعمال یک ابزار را به عنوان ورودی به یک ابزار دیگر داشته باشید. با یک مثال عملکرد این گزینه ها  مشخص تر می شوند. برای مثال فرض  کنید یک لیست متنی دارید. در ابتدا می خواهید خطوط خالی را از آن لیست حذف کنید در مرحله بعدی یک عبارت ثابت را به ابتدای تمام خطوط اضافه کنید و در آخرین مرحله این متون را به عکس تبدیل کنید. یکی از راه های معمول استفاده از کپی و پیست دستی است ولی در لیتب می توانید با استفاده از این گزینه ها این کار را انجام دهید که مزیت هایی دارد مثلا می توانید امروز چند ابزار را اعمال کنید و فردا ادامه مراحل را انجام دهید. برای این کار ابتدا از طریق ابزار "حذف خطوط خالی از لیست"، خطوط خالی را حذف کرده و بر روی گزینه "ذخیره" در کادر "نتیجه" کلیک کنید. سپس به ابزار "اضافه کردن کلمه به ابتدای متن" رفته و بر روی گزینه "بارگذاری" در کادر "متن ورودی" کلیک کنید تا به صورت خودکار لیستی که در ابزار قبل خطوط خالی آن را حذف کردید به عنوان ورودی این ابزار نمایش داده شود و بعد از اضافه کردن عبارت مورد نظر در ابتدای این لیست دوباره بر روی گزینه "ذخیره" در کادر "نتیجه" کلیک کنید و به ابزار "تبدیل متن به عکس" بروید و دوباره بر روی گزینه "بارگذاری" در کادر "متن ورودی" کلیک کنید تا نتیجه ابزار قبلی به عنوان ورودی این ابزار نمایش داده شود.

دقت کنید که این مقادیر که ذخیره شده اند فقط در همین مرورگر هستند و در صورتیکه از مرورگر دیگری استفاده کنید می توانید ابزارهای دیگری را روی محتوای دیگری استفاده کنید.